22 - પદ - ૨૨ - ભગવાનની વ્યાપકતા / દયારામ


વિશ્વ સકળ છે હરિનું રૂપજી, એકાંશે વ્યાપક વ્રજભૂપજી;
કરતા હરતા પોષક સ્વામીજી, સહુ ઘટવાસી અંતરયામીજી.

માટે કોઈનો દ્રોહ ન કરવોજી, હરિ દુખાશે એ ભય ધરવોજી;
જે તે રીતે કોઈ તનુધારીજી, સુખી કરતાં ખુશી કુંજવિહારીજી.

ઢાળ દશા એ જ પ્રભુ પ્રસન્નતામાં મુખ્ય કારણ

કુંજ વિહારી રાજી રહે, જો દયા સહુપર હોય;
આત્મા ન કોઇનો દુઃખવે, નવ દોષ કોઈ કોઇનો જોય. ૩

સહુ દેવ હરિ અંગેથી ઉપન્યા, દાસ હરિનો જાણિ;
નિંદા અરિશ્યા ના કરે પણ ભજે સારંગપાણિ. ૪

શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર વિના ન કોઈની, ભીતિ કહે કોઈ તૃષ્ણ;
સહેજે શિવાલય માર્ગે દીઠું, કરવા જયશ્રીકૃષ્ણ. ૫

હરિમાં સર્વનો સમાવેશ

હરિને વિષે સહુ વિશ્વ તે, હરિ પૂજતાં પૂજાય;
કોઈ કહે હું હરિમાં નથી, તેને પુજે અમારી બલાય. ૬

પ્રતિ પશુ પશુસેં ચિસાડો પ્રતિ પોલીએ શું મોંણ ?
સમજુ ન દેવા વિસરે, વડિ વડિ પ્રત્યે લોંણ. ૭

શિવ સ્ફુટ નમ્યા નહિ દક્ષને, દેખી દેહાભિમાન;
જન દયા પ્રીતમ કૃષ્ણ અંતરયામિ નમિયા ધ્યાન. ૮


0 comments


Leave comment