42 - પદ - ૩૬ - નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ / દયારામ


નામ રૂપ અને ગુણે કરીને ભેદની ઉત્પત્તિ

નામ રૂપ ને ગુણ કરી ભેદજી, સકળ રૂપ શ્રીહરિ કહે વેદજી;
વિચિત્ર લીલા રચી સમર્થેજી; રમણ પોતાને કરવા અર્થેજી. ૧

સકળ સદૃશ તું લે હરિ જોઈજી, હરિ સદૃશતા ન મળે કોઈજી;
આદ્ય તે એકા રહે હરિ જેહજી, મધ્યે બાહ્ય રૂપે પણ તેહજી. ૨

ઢાળ

તેહ જ સકલા સર્વત્ર કારણ, કાર્ય ભેદ અભેદ;
તું નામ રૂપ વિનાશ કહે છે, તે વૃથા કહેછે વેદ. ૩

પોતે જ રચના રૂપ હરિ , પોતે જ જાય અનૂપ;
ચિત્ત શુદ્ધથી નિરખતાં, ભાસે વિલાસ છે તદ્રૂપ. ૪

શિષ્યની શંકા

સુણી એમ બોલ્યા શિષ્ય, ગુરુ મુજ સંદેહ ઉપનો એક;
સર્વત્ર હરિ તો શ્રેય ક્યમ નહિ, જ્યહાં ત્યાહાં કરતાં સ્નેહ. ૫

ગુરુએ આપેલો ઉત્તર

કરી શ્રવણ ગુરુ બોલિયા, તુંને સંશય ઉપનો સત્ય;
પણ શ્રવણ કર્ય શંકા ટળે, નિશ્ચલિત રાખી મત્ય. ૬

ગંગાના દૃષ્ટાંતે બ્રહ્મનાં ત્રણ રૂપો

ભૌતિક આધ્યાત્મિક ને, આધિદૈવિક હરિ ત્રિરૂપ;
જ્યમ ગંગાવારી તીર્થ દેવી, ક્રમ વિવેક અનૂપ. ૭

એક રૂપ ત્રણે સુરસરી, વ્યવહાર જુદો જ્યંમ;
જળ જક્ત તીર્થ અંતર્યામી, દૈવી પુરુષોત્તમ. ૮


0 comments


Leave comment