57 - પદ - ૪૮ - કહેશો ક્યમ નહિ સમતા કોયજી / દયારામ


કહેશો ક્યમ નહિ સમતા કોયજી, કહું સમજાવી સમજ ન હોયજી; 

નિજ આજ્ઞા બ્રહમા તપ કીધોજી, રાસમંડળમાં ક્યારે લીધો જી? ૧


જોગ જુગતિમાં શંકર પૂરાજી, પરમ તત્ત્વમાં મન ચકચુરાજી; 

ભુજ ધરી ગ્રીવા નંદકુમારેજી, ગાન કર્યું કહો હળીમળી ક્યારેજી? ૨


                        ઢાળ


જે ક્યારે બગદાલભ્યઋષિ ભિંજતા વૃષ્ટિ માંહે;

જો વ્રજપતિ ધરી ગિરિ, કર શિશ કીધી છાંહે. ૩


    તપપુંજ દુર્વાસા ઋષિ, તૃણ દુર્વા નિત્યાહાર; 

દુઃખી ચક્રાનલ દેખીને ક્યમ પીધો ન નંદકુમાર ? ૪


   મુનિ માર્કંડેય જ્ઞાની યોગી, તેને નિજ ભરમાવ્યા; 

શત કલ્પ વિત્યા જળ વિષે, તોહે વરુણથી ન મૂકાવ્યા. ૫ 


નિજ ભક્ત વિરહે કૃષ્ણ કાતર, કૃપામય શ્રુતિગાય;

 હરિ જીતવાનો શુદ્ધ ભક્તિ, સમ ન એકે ઉપાય. ૬


 કોટિ કલ્પ લગી તપ સમાધિ, ધ્યાનાદિક કરી કોય; 

અઘરહિત જન થાયે તદા, ઉર ઉદયભક્તિ હોય. ૭


 તે પણ સહેતુ અહેતુકી હરિકૃપા વણ નવ થાય; 

થઈ તદા દુર્લભ કશું નહિ, વશ દયાપ્રીતમ રાય. ૮ 0 comments


Leave comment