66 - પદ - ૫૭ - તારે સગી સહુ હરિભગતજી / દાયરામ


તારે સગી સહુ હરિભગતજી, જે કો આશ્રિત હોય જનજગતજી;
દેહરસિક જે જીવને વળગાજી, હરિરસ વેળા ન કરે અળગાજી. ૧

સહુ સહુ ભક્તે ભજનાનંદજી, આશિશ દે તનને ગોવિંદજી;
ત્યહાં પણ સેવા અવર ન તૃષ્ણજી, પરલોકે પણ ભજવા કૃષ્ણજી. ૨

ઢાળ

ઇન્દ્રિયોનો પ્રભુસેવામાં થવો જોઈતો વિનિયોગ

શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરે કર, ચરણ દર્શન ધાય;
નેત્ર તો નટવર છબિ નિહાળે, શ્રવણ કૃષ્ણ કથાય. ૩

વર્ણન કરે વાણી હરિ, ગુણ પદ કમળ મન ધ્યાન;
ઘ્રાણને પુષ્પ પ્રસાદિ તુલસી, ચરણોદક મુખપાન. ૪

શિર નમે હરિ ગુરુ સંત, દંડવત્, સર્વાંગે પ્રણામ;
સહુ સમરપી દાસ થઈ માગે, ભક્તિ સંદર શ્યામ. ૫

ભક્તિનું ફળ ભગવંત નિજ, જ્ઞાનદિનું ફળમોક્ષ;
રસિક ને રૂપ રસાળ પ્રિય, નિર્વાણ ન રુચે રુક્ષ. ૬

ભક્તિનો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય સાથે સંબંધ

એ ભક્તિના બે પુત્ર છે, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય કહાવે;
જ્યાં ગાય ઘરમાં આવી સહેજે, વત્સ ચાલ્યાં આવે. ૭

કર્તવ્ય કશું તેહને નથી, મળી પ્રેમભક્તિ અનુપ;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણમન, મોહિની રાધારૂપ. ૮


0 comments


Leave comment