71 - પદ - ૬૨ - છેલ છબીલા નટવરલાલજી / દયારામ


છેલ છબીલા નટવરલાલજી, સુંદર નવઘનશ્યામ તમાલજી;
લલિત ત્રિભંગી મદનગોપાલજી, ત્રિભુવન મંગળ રૂપરસાળજી. ૧

મદન મનોહર નખશિખ શોભાજી, નરનારી સહુ જગમન લોભાજી;
અમિતમાધુરી છે પ્રતિ અંગજી, જે પર વારું અનંત અનંગજી. ૨

ઢાળ

વારું અનંત અનંગ, મસ્તક, મયૂર મુકુટમણિ જડ્યો;
અવતંસ મુક્તાદિક મનોહર, કુટિલ ભ્રકુટિ જ‌ઇ અડ્યો. ૩

કેસરી તિલક સુભાલ મુક્ત, સુઢાળ નાકે લટકતું;
અડિ અધર બનિયું બિંબસું, જે પર રસિક મન ભટકતું. ૪

રત્નાળી રસ ભરી આંખડી, અણિયાળી મન્મથબાણ;
ભ્રુકુટિકમાન સમાન, કુટિલ કટાક્ષ પ્રોય જ પ્રાણ. ૫

શ્રુતિકુંડળ ઝળક કપોળમાં, વેલિયૂ વારુ સોહે;
મુખપર અલક લટ વાંકડી, મન્મથનું મન મોહે. ૬

ચારુ ચિબુક ચોરે ચિત્ત, અમૃત વચન લટક નિહાળીએ;
શશી શરદ પૂરણ કોટિ કંદર્પ, મોહન મુખ પરવારીએ. ૭

તાંબૂલ લાલી કુંદકલિદ્વિજ, અધર ઓપ અનૂપ;
જન દયાપ્રીતમ કૃષ્ણ અલબેલોજી આનંદરૂપ. ૮


0 comments


Leave comment