89 - પદ - ૮૦ - સહસ્ત્ર જન્મ સેવો નૃસિંહજી / દયારામ


સહસ્ત્ર જન્મ સેવો નૃસિંહજી, પ્રકટે નારાયણમાં રંગજી;
ભજતાં નારાયણ ભવકોટિજી, શ્રીરઘુપતિ ઉદ્ભવ રતિ મોટીજી. ૧

રઘુવર જન્મ અનંતજી, તવ હોય શ્રીકૃષ્ણ ભક્તિવંતજી;
શ્રીજી સેવ્યે પરમગતિ પામેજી, વૃંદાવન લીલા વિશ્રામેજી. ૨

ઢાળ

શ્રીકૃષ્ણની પરબ્રહ્મતા

વિશ્રામ વૃંદાવિપિન જ્યહાં નિત્યે યુગલ રતિ રાસ;
તે વૃંદાવન ચંદ્રમા, અવતાર અખિલ નિવાસ. ૩

શ્રીરાધાવરના હાસ્યથી પ્રકટિયા છે શ્રીરામ;
નરહરિ કૌસ્તુભમણિ છે, ઉર સદા સુંદરશ્યામ. ૪

શ્રીવામનજી કટિમેખલા, પૃથુ પીતાંબર પ્રભુરૂપ;
શ્રીઋષભદેવજી બાજુબંધ, તણું સ્વરૂપ અનૂપ. ૫

શ્રીવત્સલાંચ્છન કૂર્મજી છે, પાદ પલ્લવ મચ્છ;
પ્રાદેશમાત્ર વરાહજી, અવતાર શ્રીજી સ્વચ્છ. ૬

છે દત્તાત્રયજી ચતુર્ભુજ, સનકાદિ આયુધ ચાર;
છે નૂપુર કંકણ મન્વંતર, રક્ષક પ્રભુ અવતાર. ૭

મુદ્રિકા રૂપ મરાલ, કુંડલ કિરીટ હય શિર રૂપ;
વનમાલાનો અવતાર હરિ દયાપ્રીતમ શ્રીવ્રજભૂપ. ૮


0 comments


Leave comment