91 - પદ - ૮૨ - કૂટસ્થ લગી છે ગણિતાનંદજી / દયારામ


   કૂટસ્થ લગી છે ગણિતાનંદજી, તો શું લેખું સુરસુખ મંદજી;
કહેશે ગણિત શી રીતે જાણુંજી, સુણ તે શ્રુતિનો અર્થ વખાણુંજી. ૧

                    શ્રીકૃષ્ણનું અગણિતાનંદત્વ

જેટલો આનંદ દેશાધિપજી, શત ગુણ તેથી નાયક દ્વીપજી;
ચક્રવર્તિને શતગુણ લહિયેજી, શત ગુણ તેથી સુરપતિ કહિયેજી. ૨

                               ઢાળ

લહી ક્રમે શતગણું સુખ મહર્જન, તપવિધિ શિવલોક;
   તે થકી છે શતગણો, મોક્ષાનંદ અક્ષર ઓમ્. ૩

        ગણના થઇ તે માટ ગણિતાનંદ કૃષ્ણ સદન;
એ આધ્યાત્મિક શ્રીસ્વરૂપ છે, જ્યહાં લીન મહામુનિજન. ૪

       છે તેથી શ્રીપુરુષોત્તમ, જ્યહાં આદિ વૃંદાવન;
લીલા અચલના વિહારી જ્યહાં ગમ્ય નહિ ગો મન. ૫

     શ્રીઅંગની સૃષ્ટિ જ્યહાં સામગ્રી સહુ નિજરૂપ;
આનંદમય ત્યાં અખિલ ક્રીડા, નિત્ય અતિ અનૂપ. ૬

      જે થકી શ્રેષ્ઠ ન કશું વ્યાપિ, વૈકુંઠ વેષ્ઠિત લોક;
જ્યાં થકી પુનરાવૃત્તિ નહિ, નહિ જ્યાં સ્વપ્નામાં શોક. ૭

હરહિરણ્યગર્ભાદિક ન ગતિ જ્યાં, સકલ સુંદરી ગ્રામ;
    છે દયાપ્રીતમ પુરુષોત્તમ, પુરુષો પૂરણકામ. ૮


0 comments


Leave comment