108 - પદ - ૯૯ - રચી રાખ્યું છે હરિએ જેહજી / દયારામ


રચી રાખ્યું છે હરિએ જેહજી, ટળે ન કોથી નિપજે તેહજી;
ફેર પડે નહીં કોટિ ઉપાયજી, યત્ન ન ચાલે શિવ બ્રહ્માયજી. ૧

હરિકૃતિમાં જીવ હુંપદ તેવુંજી શ્વાન શકટને તાણે જેવુંજી;
જીવનું કીધું તેટલું થાયજી, મળતું આવે હરિ ઇચ્છાયજી. ૨

ઢાળ

ભગવાનની ઇચ્છાને અધીન થવું એ જીવનનો ધર્મ છે

ઇચ્છા હરિ અનુસરતું આવે, તે બને લહે જાણ;
ત્યમ નિત્ય નથી બનતું જુએ છે પ્રકટ શું પ્રણામ. ૩

જ્યમ જે સમય જેટલું જેને લખ્યું નંદકુમાર;
ત્યમ તે સમે તેટલું તેને, પ્રાપ્ત હોય નિર્ધાર. ૪

દુઃખ મૃત્યુ કો માગે ન પણ સહજે સમય સદ્ય આવે,
તે રીત સુખ સમજુ લહે, સર્વને સમજણ નાવે. ૫

કર્માદિબલ ત્યાં લગી ખરું, હરિ જ્યાં લગી મન નાણે;
નહી તો કહે ઈશ્વર કૃપાકર વેદ શિદ વખાણે. ૬

સૌ તજી હરિ શરણે પડ્યા તેનું સર્વ નિજ ઇચ્છાય;
ત્યમ નહીં જગતના જીવને કર્માદિ વશ કહેવાય. ૭

સુખ દુઃખ હાનિ લાભાદિક, સહુ વણ કરે પણ થાય;
તે ચિંતા તજી ચાનક ધરી, ભજ દયા પ્રીતમ વ્રજરાય. ૮


0 comments


Leave comment