109 - પદ - ૧૦૦ - સુણ ગુરુ વાણી વદિયો શિષ્યજી / દયારામ


સુણ ગુરુ વાણી વદિયો શિષ્યજી, સહજ બને સહુ લખ્યું ભવિષ્યજી;
માટે કહો છો ફિકર વિસરવીજી, તદા ભજન ચિંતા શીદ ધરવીજી ? ૧

તે પણ થાવાનું તે થાશેજી, લખ્યા પ્રમાણે ક્યમ ટળી જાશેજી;
સુણી એમ બોલ્યા શ્રીગુરુ વાણીજી, સત્ય કહી તેં વાત વખાણીજી. ૨

ઢાળ

સાચી વખાણી વાત સાંભળ, કહું શંકા જાય,
સહુ લખ્યું ત્યમ હરિભજન નથી લખિયું કર્યેથી થાય. ૩

જો કદા કહીએ ભજન પણ પ્રારબ્ધ લખ્યું બની આવે;
તો વૈદકશાસ્ત્ર પ્રબોધ વાચક, સકલ વ્યર્થ કહાવે. ૪

તે માટે અતિ આતુર થઈ, ભજવા સદા ભગવંત;
ક્ષણ ભંગ મનુષ્ય દેહ દુર્લભ, મળે પુણ્ય અનંત. ૫

મનુષ્ય જીવનની દુર્લભતા

સૌ યોનિમાં છે વિષય સુખ, ત્યાં હરિજન નવ હોય;
તે માટ અમૂલખ આ સમય ચેતે ન તે સહુ ખોય. ૬

ભક્તિ માટે જ મનુષ્યજીવન

ભરતખંડ મોંઘું મનુષ્ય તનુ, જેની અમરને પણ ભૂખ.
તે મળે કૃષ્ણ ભજ્યા ન તો, ગયું આવ્યું હસ્તપીયૂષ. ૭

મનુષ્યજીવનનું સાર્થક્ય

કહું લાખ વાતની વાત, સહેલું નામ રટ શ્રીકૃષ્ણ;
પ્રભુ દયા પ્રીતમ પ્રસન્ન થાશે, સકલ પૂરણ તૃષ્ણ. ૮


0 comments


Leave comment