2 - બીજી આવૃત્તિનું નિવેદન / દ્વિરેફની વાતો - ૧ / રામનારાયણ વિ. પાઠક


      અહીં બીજી આવૃત્તિને અંગે આભારદર્શનથી વિશેષ મારે કરવાનું રહેતું નથી. સહુથી પ્રથમ આભાર મારે વાંચનાર વર્ગનો માનવાનો છે, જેમણે થોડા જ સમયમાં આ વાતોની કદર કરી છે.

      આ આવૃત્તિમાં એક વિશેષઅંગ ઉમેરાયું છે – ઉપોદઘાત.તેને માટે હું શ્રીયુત રસિકલાલ પરીખનો આભારી છું. તેમણે ટૂંકી વાતોની સામાન્ય રસમીમાંસા કરીને અને આ વાતોની વિવેચના કરીને પુસ્તકને ઘણું મહત્વ અર્પ્યું છે. તેમની વિવેચના કેવળ સ્વતંત્ર છે. તેની સાથે હું સર્વાંશે સંમત છું કે અસંમત છું એ પ્રશ્ન જ અસ્થાને છે, પણ તે સિવાય તેમણે મારે વિશે જે કેટલુક લખ્યું છે તેનો પ્રતિકાર કરવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છા થઈ આવે છે; પણ લખવાનું નિમંત્રણ આપ્યા પછી મને એ હક રહેતો નથી, અને તેમણે જે કહ્યું છે તે એટલું સારી રીતે કહ્યું છે કે તેને ક્યાંયથી ખંડિત કરી શકાય તેમ નથી.

      ત્રીજું, મારા મિત્ર શ્રી રવિશંકર રાવળનો આભાર માનવો જોઈએ. તેમણે છેલ્લી વાર્તાના ખેમી-ધનિયાને આલેખી આ આવૃત્તિ સચિત્ર કરી છે.
-રામનારાયણ વિ. પાઠક


0 comments


Leave comment