3 - હર ગઝલ રૂપે જિવાતી જિંદગીની વાત છે / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


હર ગઝલ રૂપે જિવાતી જિંદગીની વાત છે,
સર્વ સુખદુઃખથી ભરી દીવાનગીની વાત છે.

માત્ર બુદ્ધિથી સમજવા આમ ફાંફાં માર નહિ,
આંખ મીંચી જો જરી આ બંદગીની વાત છે.

હર વખત કેવલ કુતૂહલવશ ન જા ટોળા મહીં,
લાજ લૂંટાઈ રહી..., શરમિંદગીની વાત છે.

ના થતી તેથી દવાની કે દુઆઓની અસર,
ખૂબ પીડે છે એ મનની માંદગીની વાત છે.

મ્હેલનો માણસ કદી સમજી શકે ના ‘હર્ષ’ આ,
બાદશાહી તો ખરેખર સાદગીની વાત છે.


0 comments


Leave comment