12 - કથાનો સાર છે / ગની દહીંવાલા


પ્રત્યેક શ્વાસ કહી રહ્યો છે કોઈ આવનાર છે,
જાવું હો જિંદગી, તો જ, મુજને લગીર વાર છે.

મારી વિપદને કોઈની જીભ ઉપર મૂકી જૂઓ,
લોકની આંખ જે કહે, એ જ કથાનો સાર છે.

ઝીલી પ્રહાર નિત્યના રંગ ધરે છે જિંદગી,
એક રીતે વિચિત્રતા આપની, ચિત્રકાર છે.

જોઇને ખુશમિજાજમાં હિતચિંતકો ડરો નહીં,
મારા સતત રુદનનો આ એક નવો પ્રકાર છે.

વિરહમાં મારા હાલ પર પ્રકૃતિને રુદન કર્યું,
રાતનાં અશ્રુઓ હતાં, લોક કહે તુષાર છે.

લાગણીઓ શિશુ રહે, બુદ્ધિ ભલે ને પીઢ હો,
જીવી રહ્યો છું એ સમય સાંજ નથી, સવાર છે.

નિત્ય-વ્યથાને ‘જિંદગી’, ‘ચિરશાંતિને ‘મરણ’ કહે,
સત્યથી સાવ વેગળો જગમાં ‘ગની’ પ્રચાર છે.


0 comments


Leave comment