16 - મન, ગાજે / ગની દહીંવાલા


મન, ગાજે ! મન, ગાજે ! એક ગીત મધુરું આજે,
યુગયુગના વિનવેલ અતિથિ
આવ્યા તુજ દરવાજે
મન, ગાજે ! મન, ગાજે....

ઝરણાં ગાતાં, નદીઓ ગાતી; કોકિલ ગાતી કુંજે,
એવે ટાણે છાના રહેવું
આપણને નહિ છાજે,
મન, ગાજે ! મન, ગાજે ....

ચંદ્ર-સૂરજના મંજીરાઓ અળગા રહીને રણકે,
પૂરવ-પશ્ચિમની કરતાલો
દૂર રહીને બાજે,
મન, ગાજે ! મન, ગાજે...

ગીત સુણી નાસે અંધારાં જીવન-જ્યોત પ્રકાશે,
ખુદ તારા ઉત્કર્ષને માટે,
મારી મુક્તિ કાજે,
મન, ગાજે ! મન, ગાજે....

રાત-દિવસ આ શ્વાસ સિતારી સાજ સનાતન તારો,
સોહમ્ ગાતાં તાર તૂટે ત્યાં
હોંશે પોઢી જાજે,
મન, ગાજે ! મન, ગાજે..


0 comments


Leave comment