27 - ક્ષમા કરે / ગની દહીંવાલા


મારા અસીમ દર્દની કોઈ જે કલ્પના કરે,
પ્રેમ-પીડિતને કાજ એ રાત-દિવસ દુઆ કરે.

આજ તો ભર સભામહીં એવું બને ખુદા કરે,
હું જો ઊઠું તો બેસવા તેઓ મને કહ્યા કરે

ભગ્ન હૃદય, અવાક્ મુખ અશ્રુ-વિહોણું મૂક રુદન,
પ્રેમમહીં એ સાધનો હોય તે સાધના કરે.

આવીને મારા દિલમહીં બેઉને ચેન ન મળ્યું,
માફી ચાહું છું જખ્મની, દર્દ મને ક્ષમા કરે !

દિલની વરાળ કાઢવા લઉં છું કવનનો આશરો,
આજ તો હું કહ્યા કરું, કોઈ જો સાંભળ્યા કરે.

મારા ઉદયને આભ ! તું સાંખી શકે જ શી રીતે ?
તારા એ સૂર્ય – ચંદ્ર જ્યાં ઊગીને આથમ્યા કરે.

તારી દશાને દુર્દશા જેઓ ગણે છે હે ‘ગની’,
તેની મનોદશા ઉપર મારો ખુદા દયા કરે.


0 comments


Leave comment