33 - જીવન-ગીત / ગની દહીંવાલા


ગાવું જીવન-ગીત,મારે ગાવું જીવન-ગીત,
   તુજ વિણ ગાઈ શકું શી રીત ?
      મારે ગાવું જીવન-ગીત.

આવ મધુરા બોલ બનીને,
પંખીનો કલ્લોલ બનીને,
   લય મેળવજે કોકિલ દ્વારા, 
   તાલ સ્વયં છે ઝાંઝર તારાં;
      લાવ અધર પર સ્મિત !
      મારે ગાવું જીવન-ગીત,

હોય ન ગાણું સાજ વિનાનું,
દર્દ ન દીઠું દાઝ વિનાનું.
   દુનિયા તુજને કહેશે દ્રોહી,
   નહિ આવે તો ઓ નિર્મોહી !
      લઈને તારી પ્રીત,
      મારે ગાવું જીવન-ગીત,

યજ્ઞ મહીં હોમાઈ જવું છે,
કોઈ પ્રકારે ગાઈ જવું છે.
   ક્રૂર ભલે નિશ્ચય દુનિયાનો,
   લેશ ન રાખું ભય દુનિયા નો,
      જે વીતે તે વીત !
      મારે ગાવું જીવન-ગીત.


0 comments


Leave comment