50 - તરણું મળે..! / જગદીપ ઉપાધ્યાય


આભમાં રમતું પરોઢે એક ચાંદરણું મળે
ને મને નરસિંહ કેરું કોઈ સાંભરણું મળે.

જન્મથી મૃત્યુ સુધીની ગડમથલનો અર્થ છે ;
કસ્તુરી હો નાભિમાં ને દોડતું હરણું મળે.

લાખ દરિયા કોઈની કૃપા તણા નવ જોઇએ,
એક મારા હક્ક તણું નાનું ભલે ઝરણું મળે.

મુક્તિ હો મૃત્યુ પછી એ વાત જાણે એમ થઈ
કે ડૂબી જાઓ પછી તરવા કોઈ તરણું મળે !

'વિશ્રામ' : નવેમ્બર - ડિસેમ્બર – ૧૯૯૧


0 comments


Leave comment