61 - છે સરળ છોડી કશું પણ નીકળી જાવું / હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ


છે સરળ છોડી કશું પણ નીકળી જાવું,
ખૂબ અઘરું હોય છે પાછા વળી જાવું.

એ પરમ સુખની પળો છે, સ્વર્ગ છે તારું,
શક્ય જ્યારે જ્યાં બને ખુદને મળી જાવું.

શક્યતા ભીતર રહી ખુદની જે બનવાની,
એ જ ‘બનવાને’ કહે છે ઝળહળી જાવું.

ગીત, ઝરણાં, ફૂલ, પંખી ગાય છે હરદમ,
મૌન થાતાં આવડે તો સાંભળી જાવું.

જો સધાયા સૂર હો તો, વાદ્ય સૌ ફેંકી,
છે બધે એ ગીત, ફરવા નીકળી જાવું.

આ સમયની નહિ, સ્થિતિની ‘હર્ષ’ વાતો છે,
લોકને પરલોક સાથે સાંકળી જાવું.


0 comments


Leave comment