2 - સાધના કરવી પડે / કિરણસિંહ ચૌહાણ


ના મળે અધિકાર, ત્યારે ગર્જંના કરવી પડે,
નહિ તો આખી જિંદગી બસ યાચના કરવી પડે.

એટલા સહેલાઈથી બદનામ પણ ના થઈ શકો,
એના માટે પણ જગતમાં નામના કરવી પડે.

આપણે એવી રમત રમવી નથી જેમાં સતત,
બીજાં હારી જાય એવી કામના કરવી પડે.

આપવા માગે જ છે તો આટલું દઈ દે મને,
યાદ એવી આપ જેને યાદ ના કરવી પડે.

આમ તો પ્રત્યેક જણ યોગી છે અથવા સંત છે,
સાવ નાની વાતમાં અહિ સાધના કરવી પડે.


0 comments


Leave comment