1.21 - હું... / મુકેશ જોષી


ખોટું ન લાગે તો વાત એક કહું
     હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું?
          કામમાં હશે તો હું વાત નહીં માંડું
          મૌનમાંય કોઈ દી’ ના છાંટા ઉડાડું
           શમણાંનો કાયદોય હાથમાં ન લઉં...હું...

     કોણ જાણે હિમ શી એકલતા જામી
     વૈદો કહે છે: હૂંફની છે ખામી
     કહે છે કે તારામાં લાગણી છે બહુ...હું...
          રોજ એક ઇચ્છા જો સામે મળે છે
          આંખોમાં ભીનું થૈ નામ ટળવળે છે
           તારામાં તારાથી આગળ નહીં જઉં... હું...

     રસ્તામાં પાથરેલ કાંટા જો મળશે
     મારી હથેળી પછી પગ તારો પડશે
     વેદનાનો ભાર હું એકલો જ સહું... હું...
          કહેણ મોસમનું કોઈ મને ભાવતું નથી
          મને સાચકલે મારામાં ફાવતું નથી
     આમ ટીપાની ધાર બની ક્યાં સુધી વહું? હું..


0 comments


Leave comment