1 - પાત્રો / અંતિમ યુદ્ધ / ધ્વનિલ પારેખ


ભીષ્મ
ગંગા
દેવવ્રત

દાશરાજ
શંતનું
અંબા

શાલ્વ
અંબિકા
અંબાલિકા

શાંતા
વિદુર
કુંતી

ગાંધારી
દ્રૌપદી
ભાનુમતી

વૃષાલી
દુ:શાલા

સૂચિત પાત્ર
સત્યવતી
કર્ણ


0 comments


Leave comment