38 - ચીસ પાડી એક ટહુકો માંગવો / દિનેશ કાનાણી


ચીસ પાડી એક ટહુકો માંગવો;
ને પછી કોયલનો માળો બાંધવો !

રોજ એની એજ સમસ્યા લઈ ફરું,
રોજ મારે કોનો રસ્તો કાપવો ?

બાદશાહીમાંય ઈશ્વર જાપવો;
હોય છે મિજાજ મારો આગવો !

કામ સોપ્યું છે ખરા દિલથી તમે;
ઝાંઝવાનો એક ફોટો પાડવો !

અવસરોનું સાવ એવું હોય છે,
હોય મતલબ, ત્યાં લગી છે માંડવો.

ફક્ત તોરણ પૂરતા ક્યાં હોય છે ?
આંગણે ટહુકો ય પડશે ટાંગવો !

જંગ પૂરો ક્યાં થતો આ શ્વાસનો
હક અને હિસ્સો ય ક્યારે માંગવો !

દ્વાર પર ઊભા રહીને શબ્દના;
જાતનો પરિચય પડે છે આપવો !

નખ વધે છે કે સમજદારી જુઓ;
કાં ગમે માણસને માણસ ફાડવો ?


0 comments


Leave comment