14 - જલસો કરીએ / કિરણસિંહ ચૌહાણ


બે વાતોનો ખર્ચો કરીએ,
કોઈ પણ રીતે જલસો કરીએ.

નથી જવું તો ચિંતા છોડો,
જવું જ છે તો રસ્તો કરીએ.

ગફલત થઈ ને લપસ્યો એ તો,
આવો, એને બેઠો કરીએ.

પથ્થર થઈ બેઠી છે પીડા,
ચલ, ભાંગીને ભુક્કો કરીએ.

ખૂબ મજાનો વિચાર આવ્યો,
આવ્યો છે તો વહેતો કરીએ.


0 comments


Leave comment