48 - પ્રિયતમાં / ગની દહીંવાલા


શ્વાસ સમી મુજ જીવનસાથી, ચંદ્ર સમી એ શ્વેત પરી,
તેજલ તણખો, રૂપની રાણી, મોહક, મનહર મસ્ત અદા,

હાથ પકડતાં સરકી જાતી સસલા સમ એ ગેલ કરી,
શ્રમજીવીની પ્રિયતમા એ નવ લેતી આરામ કદા,

આજીવિકાના સાધન માટે સીવણ ગૂંથણ એ કરતી,
ભીંજવી દેતી હૈયું મારું વ્હાલ-ઝડી વરસાવીને.

સુંદર વસ્ત્ર અને આભૂષણ અંગ ઉપર એ નવ ધરતી,
રીઝવતો સૂતરનો તંતુ ડોકમહીં પહેરાવીને,

કોઈ વખત સંતાઈ જતી એ છટકીને મારા કરથી,
ચારે ગમ મુજ આકુળ દૃષ્ટિ જોવાને પથરાઈ જતી,

દિનભર કામમહીં રોકાતી મેણાં - ટોણાંના ડરથી,
રાત પડે હું ઘેર જતો ત્યાં છાતીએ ચંપાઈ જતી,

પ્રેમ અમારો બીચ બજારે આખી આખી દુનિયા જોઈ જતી,
હું ‘સૈ’ એના પ્રાણ સમો, એ મારી વ્હાલી ‘સોય’ હતી.


0 comments


Leave comment