57 - ધબકાર જેવા / ગની દહીંવાલા


દીવાનો બની જા સમજદાર જેવો,
મળે યશ જગતમાં તિરસ્કાર જેવો;
બને તો કરી લે ગુનો પ્યાર જેવો.
***
ગણી લક્ષ્યને પગની બેડી તજી દે,
ચમકતી જમાનાની કેડી તજી દે;
મળી જાય જો પંથ અણસાર જેવો.
***
કરી દે ઊભી કલ્પના, એવી સૃષ્ટિ;
પરોવી રહે કોઈ દૃષ્ટિમાં દૃષ્ટિ,
સમય હોય તલવારની ધાર જેવો.
***
ગયો ઈન્કિલાબ એક આ રાહ પરથી,
પડી પણ ગયો હું જગતની નજરથી;
મળી પણ ગયો હાથ આધાર જેવો.
***
સદા યાર કરવો પડ્યો છે ખુદાને,
ખુદાઈ ભલે વાત મારી ન માને,
મહોબ્બત ગુનો છે સદાચાર જેવો.
***
મુલાકાત જઈ તારલાઓને આપી,
કદી ચંદ્રની હૂંફમાં રાત કાપી,
ધરા પર નથી હું રહ્યો ભાર જેવો.
***
યુવાનીનું થઈ જાય સન્માન જેવું,
હૃદયમાં ઊઠે કૈંક તોફાન જેવું;
કિનારો મળી જાય મઝધાર જેવો.
***
જમાનાને એ વાતની ક્યાં ખબર છે ?
‘ગની’, આજ જે શે’ર કાગળ ઉપર છે-
હૃદયમાં હતો કાલ ધબકાર જેવો.


0 comments


Leave comment