58 - રોટી (મુક્તક) / ગની દહીંવાલા


ભલે કરતું જગત એની કસોટી,
નથી જીવી જવું કંઈ વાત મોટી,
કવિ તો કલ્પનામાં ઊની-ટાઢી,
જમી લેશે સૂરજ-ચંદાની રોટી.


0 comments


Leave comment