1.62 - બાઝી પડ્યો રે વરસાદ.. / મુકેશ જોષી


લીલાંછમ પાંદડાંએ મલકાતાં મલકાતાં
માંડેલી અચરજની વાત
ધરતીને સીમમાં જોઈ એકલી ને એને
બાઝી પડ્યો રે વરસાદ

પહેલી ટપાલ જેમ આવેલા વાયરાએ
ઘાસના કાનમાં દીધી કંઈ ફૂંક
ધરતી તો સાંભળતાં સાંભળે એ પહેલાં
કોયલના કંઠમાંથી નીકળી ગઈ કૂક
આઠ આઠ મહિને પણ આભને ઓચિંતી
ધરતીની આવી ગઈ યાદ...

ડુંગરાઓ ચૂપચાપ સ્નાન કરે જોઈને
નદીઓ પણ દોડી ગઈ દરિયાની પાસે
એવામાં આભ જરા નીચે ઝૂક્યું ને
પછી ધરતીને ચૂમી લીધી એક શ્વાસે
ધરતીને તરણાંઓ ફૂટશેના વાવડથી
આભલામાં જાગ્યો ઉન્માદ....


0 comments


Leave comment