41 - જલતી દીવડી / દલપત પઢિયાર


જલતી દીવડી રે માઝમ રાત
કોઈ મારી નજર ઊતારો.
નજર ઊતારો મારી છાંયા ગળાવો,
ઓરડે ઉછીના અંજવાસ...
કોઈ મારી નજર ઊતારો.

ફૂલનો પછોડો ને નકલંકી દોરો,
તોરણ લીલાં ને કાંઠે કુંભ સ્થાપ્યો કોરો;
અમે વાતો માંડી ને ઊછર્યા બાગ...
કોઈ મારી નજર ઊતારો.

રંગભર્યા દરિયા શેં ચંપો ઉદાસી ?
ચડતી ચાંદરણી ને છલતી અગાસી,
અમે હેલે-હલકે વણસ્યાં વિસરામ...
કોઈ મારી નજર ઊતારો.

ઊંબર આડો ને અટકે ઈંદર અસવારી,
પરોઢે પાછું ફરતી ઘેનની પથારી,
અમે સેંથે-શમણે સળગ્યાં સવાર...
કોઈ મારી નજર ઊતારો.


0 comments


Leave comment