1.67 - સુખની આખી અનુક્રમણિકા / મુકેશ જોષી


સુખની આખી અનુક્રમણિકા
અંદર દુ:ખનાં પ્રકરણ
તમે જિંદગી વાંચી છે?
વાંચો તો પડશે સમજણ

પૂંઠાં વચ્ચે પાનાં બાંધ્યાં, જેમ ડચૂરા બાઝે
આંસુનાં ચશ્માં પહેરીને, પાનેપાનાં વાંચે
પથ્થરના વરસાદ વચાળે
કેમ બચાવો દર્પણ... તમે જિંદગી...

હશે કોઈ પ્રકરણ એવું કે ખરે વાંચવાલાયક
તમે ફેરવો પાનાંને, એ પુસ્તકમાંથી ગાયબ
ફાટેલાં પાનાંનાં જેવાં
ફાટી જાતાં સગપણ... તમે જિંદગી...

આ લેખક પણ કેવો, એને દાદ આપવી પડશે
લખે કિતાબો લાખો, પણ ના નામ છપાવે કશે
હશે કદાચિત લેખકજીને
પીડા નામે વળગણ... તમે જિંદગી...


0 comments


Leave comment