1.73 - હરિ, તમે તો સાવ જ અંગત સાંભળજો આ મરજી / મુકેશ જોષી


હરિ, તમે તો સાવ જ અંગત સાંભળજો આ મરજી
ઘણા મૂરતિયા લખી મોકલે વિગતવાર માહિતી
એમાંય તમેય કરજો ફોટા સાથે અરજી

હરિ, હવે તો ઉંમર મારી પરણું પરણું થાઉં
હરિ તમોને ગમશે જો હું બીજે પરણી જાઉં?
મને સીવી લે આખી એવો બીજે ક્યાં છે દરજી...

હરિ, તમારી જનમકુંડળી લખજો કોરા પાને
મારા ઘરના બધા લોકો જનમાક્ષરમાં માને
હરિ, નાખજો માગું, મુશળધારે ગરજી ગરજી

હરિ, આ મારાં માવિતરને જોવા છે જમાઈ
એક વાર જો મળી જાઓ તો નક્કી થાય સગાઈ
હરિ, તમારે માટે જોને મને રૂપ દઈ સરજી...

ઘરવાળાંઓ ના પાડે તો આપણ ભાગી જાશું
લગ્ન કરીશું, ઘર માંડીશું અમૃત અમૃત પાશું
પછી તમારી ઘરવાળી હું, તમે જ મારા વરજી...


0 comments


Leave comment