88 - ફેફસામાં દર્દ જેવું થાય છે / દિનેશ કાનાણી


ફેફસામાં દર્દ જેવું થાય છે,
તું ગમે છે, એમ ક્યાં કે’વાય છે ?

આ ઉદાસી સાંજનું એકાંત ને –
એ બધું વરસાદમાં ભીંજાય છે.

માત્ર તારા કાગળો સિવાયનું,
ક્યાં કશુંયે મારાથી વંચાય છે !

એક ઝાંખો થાય છે ઝબકાર ને,
શાશ્વતીનો અર્થ પણ બદલાય છે !

રોજ સાંજે ઘર તરફ પાછો વળું,
આમ ને આમ, જિંદગી જીવાય છે !


0 comments


Leave comment