18 - કાગળનું રણ સફેદ (મુક્તક) / રમેશ પારેખ


આ હાથ અને હાથમાં કાગળનું રણ સફેદ
અહીં ઝાંઝવાં, મુકામ, તૃષા ને હરણ સફેદ
કઈ વેદનાએ શોષી લીધાં એનાંયે રુધિર
કે છે તો છે વસંતમાં ગુલમ્હોર પણ સફેદ

(૦૩-૧૧-૧૯૭૭ / ગુરુ)


0 comments


Leave comment