68 - ચશ્માંના કાચ પર… / રમેશ પારેખ


બેસે – ઊઠે પ્રભાત આ ચશ્માના કાચ પર
ને આવે – જાય રાત આ ચશ્માંના કાચ પર

આવીને સ્વપ્ન જેમ જે પાછાં વળી જતાં
રહી જાય એની વાત આ ચશ્માના કાચ પર

ઘર પાસે કંઈક થાય જો પગરવ તો ઊમટે
ઘરની બધી મિરાત આ ચશ્માના કાચ પર

સ્થિતિ, પ્રસંગ, શક્યતા, સંબંધ ધસમસે
ઝીલતો રહું પ્રપાત આ ચશ્માના કાચ પર

અડકી શકો ન એવી ક્ષિતિજોની સ્હેજમાં
થઈ જાય મુલાકાત આ ચશ્માના કાચ પર

ફૂટી જવાનાં દ્રશ્ય ને ફૂટી જવાના કાચ
ઊઠ્યો છે ઝંઝાવાત આ ચશ્માના કાચ પર

ઈશ્વરની જેમ લહેરથી ઊંચકી શકું હવે
હું સારી કાયનાત આ ચશ્માના કાચ પર

જોઈ લીધું છે, ડોકિયું દર્પણમાં મેં કરી
મારી ય છે બિછાત આ ચશ્માના કાચ પર.


0 comments


Leave comment