4 - ફૂલો તણા છળ કળી જાય ફોરમ / શ્યામ સાધુ


ફૂલો તણા છળ કળી જાય ફોરમ,
વ્હેતી હવામાં ભળી જાય ફોરમ

પાછી વસંતો પરેશાન થઇ ગઈ,
ઝાકળની સંગે ઢળી જાય ફોરમ

આંજી લઊં છું, બનાવીને કાજળ,
આવી મને જો મળી જાય ફોરમ

થઈને કિરણ એ તો મ્હોરી સૂરજમાં,
આંખો, તને લે છળી જાય ફોરમ

પર્ણો બિચારાં વલોપાત કરતાં,
અમને મૂકી ક્યાં હળી જાય ફોરમ


0 comments


Leave comment