11 - આકાશ જેવી યાદને ઓઢી રહ્યો છું હું / શ્યામ સાધુ


આકાશ જેવી યાદને ઓઢી રહ્યો છું હું,
આ જો કે સુર્ય કેટલા ઊંચકી રહ્યો છું હું.

પડછાયો હોય તોય તે પ્હેરી શકાય પણ,
કહેવાય છે : હવા મહીં પ્રગટી રહ્યો છું હું.

જળમાં ઝૂકેલ ડાળ સમી છે જ લાગણી,
અમથું તમારા નામને અડકી રહ્યો છું હું.

એકેય અર્થ કેમ પૂરો પ્હોંચતો નથી?
પડઘાની જેમ ક્યારનો રઝળી રહ્યો છું હું.


0 comments


Leave comment