84 - ઉનાળાના કભાવનું અને ફાગણના અભાવનું ગીત / રમેશ પારેખ


ઉનાળો ફેલાતો જાય...
માતેલો ટાપ ઠેઠ જીવ સુધી પહોંચ્યો તે દરિયા પણ સુક્કા દેખાય.
હોઠમાંથી ખરી પડ્યું પાણીનું ભાન અને વસ્યું એક ઝાંઝવાનું ગામ,
નહીંને જો ઓચિંતો આવે વરસાદ તો તો પડી જાય રૂંવેરૂંવે ડામ,
પારધીના હાથમાંથી છૂટેલી હોય તેવી લૂથી તો પથ્થરો વીંધાય
ઉનાળો ફેલાતો જાય...

તરસો લીલોતરી પીવાની ઝાળઝાળ લાગી છે કોણ અહીં પાશે ?
તૂટ્યા સંબંધ યાદ આવે કદીક એવી ખાલીખમ પરબો ક્યાં છે ?
બે’ક ટીપાં રડું આવ્યું છે મને – એવું હું અફવા ફેલાવું પણ, હાય...
ઉનાળો ફેલાતો જાય...

(૨૪-૦૭-૧૯૭૧ / શનિ)0 comments


Leave comment