8 - વિફલતાનો વિજય / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


રક્તમાં કારણ સમયનું સળવળે
શબ્દનું પાતાળ આખું ખળભળે

એક ક્ષણને ઓળખીયે ના શકું
કે સ્વજન જેવાં વરસ આવી મળે

આ ઉદાસીના બધા અર્થો સતત
લ્યો, તમારા નામમાં જઇને ભળે

સામટાં ફૂલો ખરે છે આંખથી
ક્યાંક મારા સ્વપ્નની મોસમ ઢળે

જિંદગી સૂરજમુખીનું ફૂલ છે -
લાગણીયે સાંજની માફક છળે

આ નગર તો છે વિફલતાનો વિજય
પાનખર પ્હેરીને માણસ ઝળહળે0 comments


Leave comment