27 - ગઝલના ચોતરા / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા


કંઠ સુક્કો, લોહી લીલું કાફિયા કાળોતરા
તરવરે છે આંખ સામે કૈં ગઝલનાં ચોતરા

અન્ધકાર-ઓ-તેજના બાંધુ રદિફ-ઓ-કાફિયા
આ કવિતા છે ગઝલનાં અર્થ કૈ આગોતરા

તું ગઝલ ને સાંજનું આકાશ થરાક્યા લોહીમાં
સ્હેજ ડૂબ્યો જો ગઝલમાં શ્વાસ આ સાંજોતરા

ક્યાંક ચાંદરણાં થઇ પ્રસર્યા નિશિગંધી સ્મરણ:
શબ્દશ્યામા રાતમાં ઊગ્યાં દિવસ પાછોતરા

સૂર્યની ઝળહળ તરસમાંથી નીકળતી હું નદી
જઈ ભળું છું થઇ ગઝલમાં ચીતરા ને ઓતરા0 comments


Leave comment