2.2 - હિંદ પર આશીર્વાદ / મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ 'કવિ કાન્ત'


[રાગ વાગેશ્વરી]

ઉતારો જી અમ દેશે ઈશ્વર આશીર્વાદ.
બાંધવ દેશ થયા જાગ્રત સૌ :
એક રહી અમ દાદ!
ઉતારો જી અમ દેશે ઈશ્વર આશીર્વાદ.
શતકો વીત્યાં ભર નિદ્રામાં,
કીધો પૂર્ણ પ્રમાદ;
પૂર્વજની ઉજ્જ્વલ કીર્તિની
ન કરી સાચી યાદ! ઉતારો

જીવનવિગ્રહને નવ સમજ્યા,
કરતાં નિષ્ફળ વાદ :
આજ કરી કરુણા નવ યુગનો
નવલ સુણાવો નાદ! ઉતારો


0 comments


Leave comment