16 - જિંદગી તો ફક્ત બહાનું છે / આદિલ મન્સૂરી


જિંદગી તો ફક્ત બહાનું છે,
એને કરવા હતા તમાશાઓ.

એવો દિવસ ખુદા ન દેખાડે,
તારે કરવા પડે ખુલાસાઓ.

ઝુલ્ફ કંઈ એમ ગૂંચવાઈ છે,
જાણે મારી જ ભાગ્યરેખાઓ.

તારા પાલવનું આસમાન બન્યું,
મારાં આંસુ બન્યા સિતારાઓ.

રણનો વર્તાવ જોઈ લાગે છે,
ઝાંઝવાં પી ન જાય પ્યાસાઓ.

ચાલ ‘આદિલ’, હવે તો ઘરની બ્હાર,
રાહ જોઈ રહ્યા છે રસ્તાઓ.


0 comments


Leave comment