33 - હું હતો ..... / સ્નેહી પરમાર


જળ મહી હું ને તરસમાં હું હતો,
બેઉ વચ્ચે કશ્મકશમાં હું હતો.

જેના વશમાં છે ઋતુની આવ-જા,
ગર્વ છે કે એના વશમાં હું હતો.

હાં, હતા એમાં જ મુકિત-મંત્ર સહુ,
આજ સુધી જે કફસમાં હું હતો.

ગર્ભદ્વારે માત્ર ઝૂક્યું’ તું શરીર,
દોસ્ત ત્યારે તો કલશમાં હું હતો.

હું હતો તારા સ્મરણમાં કે પછી,
એક બર્ફીલા ધુમ્મસમાં હું હતો.

એ ઘડી જોયું હવાનું રૂપ મેં,
જે ઘડી એના દરશમાં હું હતો.


0 comments


Leave comment