12 - ક્યાં કહું છું કે મદિરા જ વધારી આપો? / આદિલ મન્સૂરી


ક્યાં કહું છું કે મદિરા જ વધારી આપો?
જિંદગીભર જે રહે એવી ખુમારી આપો.

ફૂલની જેમ અમે સાચવી રાખ્યું છે હૃદય,
દર્દ આપો તો જરા જોઈ વિચારી આપો.

ચાંદની જેમના પાલવનું શરણ શોધે છે,
એ કહે છે મને ચાંદ ઉતારી આપો.

ચાંદ મેહમાન બની આવ્યો છે આજે ઓ પ્રભુ
આજ તો રાતની સીમાઓ વધારી આપો.

ખ્વાબમાં યે કદી ‘આદિલ’ને દઇને દર્શન,
એની ગઝલોના બધા શેર મઠારી આપો.


0 comments


Leave comment