17 - લઇ જાય છે સુગંધ હવા એ વિચારથી / આદિલ મન્સૂરી


લઇ જાય છે સુગંધ હવા એ વિચારથી,
ફૂલો દબાઈ જાયના ખુશ્બૂના ભારથી.

એની સતત નજર અને મારા હૃદય ઉપર?
કિરણોની દોસ્તી અને એ પણ તુષારથી?

એને ખબર શું આપની ઝુલ્ફોની છાંયની?
શોધી રહ્યો છે રાતને સૂરજ સવારથી

થોડો વિચાર મારા વિષે પણ કરી લઉં;
ફુરસદ મને મળે જો તમારા વિચારથી.

સુખનાય આટલાં જ પ્રકારો જો હોય તો?
મનમાં વિચાર આવે છે દુઃખના પ્રકારથી.

અંદર જુઓ તો સ્વર્ગનો આભાસ થાય પણ
ખંડેર જેવું લાગે છે ‘આદિલ’ બહારથી.


0 comments


Leave comment