2 - આભાર / કવિતા વિશે કવિતા / દિલીપ ઝવેરી


પાર વિનાના મિત્રોનો
અને આ કવિતાઓને પ્રગટ કરનારાં વિવિધ સામયિકોના તંત્રી-સંપાદકોનો
આવરણચિત્ર માટે પ્રિય મિત્ર ગુલામમોહમ્મદ શેખનો
સૌથી અધિક આભાર
આ સંગ્રહનું પ્રકાશન કરનાર
બીજલ પીયૂષ ઠક્કરનો0 comments


Leave comment